Krzysztof Ciecióra
-działania

Polityka krajowa

 • Szukanie nowych możliwości rozwoju Polski
 • Wspieranie Innowacyjnych rozwiązań w biznesie
 • Rozmowy z najważniejszymi osobami w Państwie
 • Wystąpienia parlamentarne
 • Wymiana doświadczeń z politykami z całego kraju

Praca w Unii Europejskiej dla Polski

 • Reprezentowanie Polski na konferencjach Unii Europejskiej
 • Walka o jak najlepsze warunki dla Polski
 • Szukanie dobrych rozwiązań dla Unii Europejskiej
 • Sprzeciwianie się szkodliwym rozwiązaniom dla Polski

Rolnictwo

 • Promocja Polskiej żywności
 • Rozmowy z Polskimi Rolnikami
 • Rozwiązywanie bieżących problemów dotyczących rolnictwa
 • Rozmowy z pszczelarzami i innymi pokrewnymi zawodami

Działania lokalne

 • otwieranie lokalnych biur do których lokalni mieszkańcy mogą zgłaszać swoje problemy
 • Rozmowy z lokalnymi grupami społecznymi 
 • Wspieranie otwierania klas mundurowych
 • Rozmowy o kształceniu w szkołach rolniczych
 • Wyróżnienia zasłużonych w swojej dziedzinie

Rybołóstwo

 • Rozmowy z rybakami o problemach Polskiego rybołówstwa
 • Szukanie możliwości rozwoju
 • Analizowanie handlu rybami w UE
 • Przygotowywanie nowych rozwiązań dla Rybaków

Wsparcie dla organizacji pozarządowych

 • Wspieranie inicjatyw siatkarskich
 • Zaangażowanie w rozwiązania ekologiczne
 • Promocja aktywnego trybu życia
 • Wspieranie rozwoju KGW
 • Wspieranie Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Wsparcie Samorządu

 • Rozmowy z lokalnymi Radnymi
 • Konsultacje z Włodarzami miast i gmin
 • Informowanie o możliwościach uzyskania finansowania zewnętrznego
 • Promocja regionu w innych częściach Polski
 • Wspólne z samorządowcami  przygotowywanie nowych inicjatyw

Zgłoś się

Możesz dołączyć do naszego zespołu

Krzysztof Ciecióra
-działania

Polityka krajowa

 • Szukanie nowych możliwości rozwoju Polski
 • Wspieranie Innowacyjnych rozwiązań w biznesie
 • Rozmowy z najważniejszymi osobami w Państwie
 • Wystąpienia parlamentarne
 • Wymiana doświadczeń z politykami z całego kraju

Praca w Unii Europejskiej dla Polski

 • Reprezentowanie Polski na konferencjach Unii Europejskiej
 • Walka o jak najlepsze warunki dla Polski
 • Szukanie dobrych rozwiązań dla Unii Europejskiej
 • Sprzeciwianie się szkodliwym rozwiązaniom dla Polski

Rolnictwo

 • Promocja Polskiej żywności
 • Rozmowy z Polskimi Rolnikami
 • Rozwiązywanie bieżących problemów dotyczących rolnictwa
 • Rozmowy z pszczelarzami i innymi pokrewnymi zawodami

Działania lokalne

 • otwieranie lokalnych biur do których lokalni mieszkańcy mogą zgłaszać swoje problemy
 • Rozmowy z lokalnymi grupami społecznymi 
 • Wspieranie otwierania klas mundurowych
 • Rozmowy o kształceniu w szkołach rolniczych
 • Wyróżnienia zasłużonych w swojej dziedzinie

Rybołóstwo

 • Rozmowy z rybakami o problemach Polskiego rybołówstwa
 • Szukanie możliwości rozwoju
 • Analizowanie handlu rybami w UE
 • Przygotowywanie nowych rozwiązań dla Rybaków

Wsparcie dla organizacji pozarządowych

 • Wspieranie inicjatyw siatkarskich
 • Zaangażowanie w rozwiązania ekologiczne
 • Promocja aktywnego trybu życia
 • Wspieranie rozwoju KGW
 • Wspieranie Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Wsparcie Samorządu

 • Rozmowy z lokalnymi Radnymi
 • Konsultacje z Włodarzami miast i gmin
 • Informowanie o możliwościach uzyskania finansowania zewnętrznego
 • Promocja regionu w innych częściach Polski
 • Wspólne z samorządowcami  przygotowywanie nowych inicjatyw

Zgłoś się

Możesz dołączyć do naszego zespołu