Krzysztof Ciecióra

informacje

Doświadczenie

 • Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 • Wicewojewoda Łódzki
 • Doradca Prezesa Rady Ministrów
 • Doradca Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Zastępca dyrektora w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim
 • Urząd Miasta Opola

Działania

 • Reprezentowanie Polski Przed Instytucjami Uni Europejskiej 
 • Rozwój Łódzkiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości
 • Wsparanie lokalnych organizacji pozarządowych i klubów sportowych
 • Wspieranie lokalnych inicjatyw

Osiągnięcia

 • Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii Menedżer
 • Lider Społeczno-Gospodarczy Opolskiej Izby Gospodarczej; „Primus Inter Pares” Uniwersytetu Opolskiego
 • Osobowość roku 2019 w kategorii Polityka i samorządność lokalna „Dziennika Łódzkiego

Chcesz porozmawiać?

Skontaktuj się