Dla Radomska
warto!

https://krzysztofcieciora.pl/wp-content/uploads/2024/03/Logo.png

Program kandydata na Prezydenta Radomska

Program wyborczy

https://krzysztofcieciora.pl/wp-content/uploads/2024/03/Zielone.png

Dla Radomska warto dbać o środowisko!Zielone Radomsko

Radomsko ma potencjał, aby stać się zielonym i przyjaznym miejscem do życia. Chcę nadać temu obszarowi szczególną rolę, dlatego w mojej administracji zostanie powołany Wiceprezydent ds. Zieleni, który zagwarantuje realizację naszych celów.

Dialog

Będziemy prowadzić stały dialog z mieszkańcami w zakresie zieleni miejskiej.

"Nowe Podwórko"

“Nowe Podwórko” – uruchomimy miejski program dofinansowania remontów podwórek osiedlowych.

"Czyste Radomsko"

“Czyste Radomsko” – uruchomimy miejski program dofinansowania wymiany źródła ogrzewania na mniej emisyjne.

Retencja

Zwiększymy nakłady na modernizację cieków wodnych i inwestycje w małą retencję, aby poprawić system odprowadzania wody deszczowej i zapobiegać powodziom, które stanowią zagrożenie dla mieszkańców i infrastruktury miasta.

Nowy park

Utworzymy nowy park w mieście – park linearny wzdłuż torów kolejowych we współpracy z PKP oraz zadbamy o te istniejące.

https://krzysztofcieciora.pl/wp-content/uploads/2024/03/Rozwojowe.png

Dla Radomska warto inwestować w przyszłość!Rozwojowe Radomsko

Mamy w mieście wspaniałych przedsiębiorców i dynamicznie rozwijającą się branżę meblarską. Dlatego planujemy stworzyć “Muzeum Mebli – EXPO Radomsko” jako centrum promocji dziedzictwa przemysłowego oraz przestrzeń wystawienniczą dla lokalnych firm meblarskich.

Architektura miejska

Wzmocnimy działania w zakresie architektury miejskiej i koordynacji działań rewitalizacyjnych i programów urbanistycznych.

Strategia na 10 lat

Opracujemy indywidualną Kartę Rozwoju Radomska: długoterminową strategię rozwoju miasta na 10 lat.

Akcelerator

Utworzymy akcelerator dla przedsiębiorców, który zapewni specjalistyczne wsparcie i dostęp do potrzebnego sprzętu dla lokalnych przedsiębiorców.

Miejski Program Stypendialny

Wprowadzimy Miejski Program Stypendialny – dla młodzieży z mniej zamożnych rodzin, aby umożliwić im dostęp do edukacji wyższej i zachęcić do powrotu do Radomska jako wykwalifikowanych specjalistów.

CPK

Będziemy popierać budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz szprychy kolejowej nr 8.

https://krzysztofcieciora.pl/wp-content/uploads/2024/03/Sport.png

Dla Radomska warto wspierać zdrowie i aktywność fizyczną każdego mieszkańca!Sportowe Radomsko

Mieszkańcy Radomska zasługują na dostępną i atrakcyjną infrastrukturę sportową. Rozbudujemy park wodny oraz zbudujemy zewnętrzne saunarium, aby stworzyć miejsce do relaksu spędzania wolnego czasu dla wszystkich mieszkańców.

Stadion RKS Radomsko

Zmodernizujemy Stadion Piłkarski RKS Radomsko.

Godziny pracy obiektów miejskich

Dostosujemy godziny pracy obiektów miejskich do potrzeb mieszkańców.

Program dotacji na sprzęt sportowy

Uruchomimy miejski program dotacji na sprzęt sportowy dla szkół, klubów sportowych oraz organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Boiska

Poprawimy stan boisk szkolnych i innych obiektów sportowych.

Ścieżki rowerowe

Zaplanujemy i zbudujemy sieć ścieżek rowerowych. Chcemy, żeby mieszkańcy mogli korzystać z rowerów wygodnie i przede wszystkim bezpiecznie.

https://krzysztofcieciora.pl/wp-content/uploads/2024/03/Ikony.png

Dla Radomska warto angażować się w różne aktywności kulturalne i artystyczne!Kulturalne Radomsko

Miasto musi tętnić życiem kulturalnym, a mieszkańcy powinni mieć dostęp do różnorodnych aktywności kulturalnych. Naszym priorytetem będzie budowa nowej siedziby dla instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych, takich jak stowarzyszenia i fundacje. Ponadto gwarantujemy zwiększenie oferty kulturalnej naszego miasta.

POL-WOOD Radomsko

Zorganizujemy wydarzenie kulturalno-branżowe przemysłu meblarskiego “POL-WOOD Radomsko”.

WOODstock Radomsko

Zorganizujemy festiwal muzyczny “WOODstock Radomsko”.

Oferta kulturalna

Rozszerzymy ofertę kulturalną miasta o pikniki, spotkania autorskie, koncerty oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Wydarzenia branżowe

Będziemy organizować targi, konferencje i spotkania biznesowe, aby wspierać rozwój lokalnej gospodarki i promować Radomsko jako atrakcyjne miejsce do prowadzenia działalności biznesowej.

Zadaszone sceny plenerowe

Zbudujemy zadaszoną infrastrukturę plenerową do występów kulturalnych np. przy szkołach podstawowych.

https://krzysztofcieciora.pl/wp-content/uploads/2024/03/Przyjazny.png

Dla Radomska warto budować silne więzi społeczne i wspólnotę!Przyjazne Radomsko

Naszym głównym celem jest zapewnienie mieszkańcom Radomska wygody w załatwianiu spraw urzędowych. Dlatego uruchomimy nowoczesną miejską aplikację mobilną mRadomsko, która będzie łatwa do pobrania i przydatna w codziennym życiu. Dzięki niej mieszkańcy będą mogli zgłaszać problemy, dowiedzieć się o planowanych remontach oraz skontaktować się z urzędnikami.

Portal informacyjny

Aplikację mobilną połączymy z przydatnym miejskim portalem informacyjnym.

Zwiększanie kompetencji kadry urzędniczej

Zadbamy o zwiększenie kompetencji kadry urzędniczej – żeby mieli programy umożliwiające dokształcanie i zwiększanie kompetencji. Wszystko dla jak najlepszej obsługi mieszkańców.

Młodzieżowy Prezydent Miasta

Wprowadzimy funkcję Młodzieżowego Prezydenta Miasta i zwiększymy uprawnienia Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Aktywności dla seniorów

Zadbamy o różnorodne możliwości aktywności dla naszych seniorów.

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami

Będziemy wspierać osoby z niepełnosprawnościami m.in. poprzez stałe dostosowywanie przestrzeni publicznej oraz usług miejskich do ich potrzeb.