Krzysztof Ciecióra

Ponad 25 mld euro na wsparcie polskiego rolnictwa

Ponad 25 mld euro na wsparcie polskiego rolnictwa

Podczas inaugurującego posiedzenia Komitetu Monitorującego Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 omówiliśmy 9 celów szczegółowych Wspólnej Polityki Rolnej oraz cel przekrojowy, jakim jest modernizacja sektora poprzez wspieranie i dzielenie się wiedzą, innowacjami, a także cyfryzacją w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz zachęcanie do ich wykorzystywania. Warto podkreślić, że środki na wsparcie polskiego rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich zaplanowane w PS WPR 2023-2027 wynoszą ponad 25 mld euro.
Nowe elementy Planu to m. in.:

  • silniejsze ukierunkowanie na klimat i środowisko
  • nowy sposób wdrażania WPR: sprawdzanie rezultatów zamiast zgodności z przepisami UE; I filar jako element Planu Strategicznego
  • zmiana tzw. zielonej architektury: wzajemna zgodność => warunkowość, płatności za zazielenienie – ekoschematy
  • nowe możliwości interwencji sektorowych
  • wzmocnienie roli postępu technologicznego i innowacyjności;
  • rosnąca waga doradztwa i nauki (AKIS).

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa zatwierdzony. Zakończyliśmy dwunastomiesięczny okres negocjacji z Komisją Europejską. Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa zatwierdzony w kwocie 732 mln euro. Pieniądze skierowane są do rybaków, akwakultury, Rybactwa Śródlądowego, przetwórców, organizacji czy zszarzeń.
Dziękuję całemu mojemu zespołowi odpowiedzialnemu za negocjacje.