Krzysztof Ciecióra

Startuje nowa edycja Bitwy Regionów

Startuje nowa edycja Bitwy Regionów

Startuje nowa edycja Bitwy Regionów

Ruszyła VIII edycja Konkursy Kulinarnego Bitwa Regionów. Celem przedsięwzięcia jest
promocja Kół Gospodyń Wiejskich, regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności
lokalnych tradycji kulinarnych.


KGW mogą się już zgłaszać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza dostępnego
na stronach: bitwaregionow.pl lub kowr.gov.pl/konkurs.


Współorganizatorzy konkursu: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa przy współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.