Krzysztof Ciecióra

Okrągły Stół zakończony porozumieniem

Okrągły Stół zakończony porozumieniem

Okrągły Stół zakończony porozumieniem.

Naszym celem opróżnienie magazynów przed żniwami. To główna konkluzja z rozmów
Okrągłego Stołu Rolniczego. Z tym stwierdzeniem zgodzili się wszyscy uczestnicy
rozmów, zarówno strona rządowa, jak i przedstawiciele związków, organizacji i
samorządu rolniczego oraz firm działających w sektorze zbożowym. Wiceminister
Krzysztof Ciecióra dziękuje wszystkim uczestnikom za merytoryczną dyskusję.

Propozycje działań:
1. Rząd RP wystąpi do Komisji Europejskiej o przywrócenie ceł na zboże z Ukrainy.
2. Wzmocnione zostają kontrole na granicy. Do czasu otrzymania wyniku badania transport
zostaje wstrzymany.
3. 600 mln złotych z budżetu krajowego trafi do producentów pszenicy i kukurydzy.
4. Dodatkowe 520 mln złotych z rezerwy kryzysowej trafi do rolników. Będą uwzględnione
pozostałe gatunki zbóż i rzepaku.
5. Będą dopłaty do transportu dla rolników i podmiotów zajmujących się obrotem zbóż w
wysokości 100, 150, 200 zł do tony pszenicy lub kukurydzy w zależności od odległości od
portów bałtyckich. Rząd RP wystąpi do Komisji Europejskiej o zgodę na udzielenie pomocy.
6. Magazyny będą opróżnione przed żniwami poprzez zwiększenie eksportu m.in. na cele
humanitarne do krajów Afryki. Proces skupu rozpocznie się najpóźniej 12 kwietnia 2023 r.
7. Budowa silosów i magazynów będzie mogła odbywać się bez pozwoleń na budowę.
8.  Będą dopłaty do budowy silosów zbożowych.
9. Będą preferencyjne kredyty płynnościowe dla rolników z oprocentowaniem w wysokości 2
proc. Akcja kredytowa to 10 mld złotych.
10. Będą pożyczki płynnościowe z KOWR dla podmiotów skupowych.
11. Do końca maja 2023 r. nastąpi nowelizacja ustawy o biopaliwach.
W dzisiejszych obradach Okrągłego Stołu Rolniczego uczestniczyło blisko 50 przedstawicieli
rolników i przedsiębiorców.