Krzysztof Ciecióra

Forum Młodych Samorządowców w Radomsku

Forum Młodych Samorządowców w Radomsku

Forum Młodych Samorządowców w Radomsku

Bilsko 250 osób z całej Polski dyskutowało o roli młodych samorządowców, możliwościach

rozwoju i współpracy we wtorek 20 czerwca, podczas Forum Młodych Samorządowców w

Radomsku.

 

– Chcemy rozmawiać o samorządzie, bo samorząd dotyka wszystkich dziedzin aktywności w

naszych społecznościach. Władza samorządowa: rada miasta, prezydent, burmistrz, wójt, ale

także organizacje pozarządowe, one wszystkie działają w myśl samorządu – mówił Krzysztof

Ciecióra. – Zaprosiliśmy dużo młodych ludzi i chcemy, żeby dowiedzieli się czegoś

ciekawego, ale też poddawali krytycznej analizie to, co my mówimy. Bo to jest ideą

samorządności.

 

Forum Młodych Samorządowców składało się z kilku paneli dyskusyjnych, m.in.: zmiana

pokoleniowa w polskich samorządach jako wyzwanie współczesności, relacje rząd-samorząd

czy nowoczesne szkolnictwo zawodowe, a udział w nim wzięli przedstawiciele różnych

szczebli samorządu, którzy dzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą.