Krzysztof Ciecióra

Uproszczone ekoschematy

Uproszczone ekoschematy

Uproszczone ekoschematy

Na prośbę rolników uproszczone zostały ekoschematy. Dziś podczas konferencji prasowej o

nowych zasadach mówili: Robert Telus minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krzysztof

Ciecióra wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Zamiast różnych płatności rolnik, który złożył wniosek o płatności w latach 2022 i 2023,

będzie mógł skorzystać z ryczałtu w wysokości 225 euro/ha Szef resortu rolnictwa podkreślił,

że Rada Ministrów na jego wniosek podjęła decyzję o wprowadzeniu płatności dla tych

gospodarstw w postaci ryczałtu.


Przedstawione dziś zmiany w ekoschematach będą obowiązywać w roku 2023 – uściślił

podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra. Wiceminister podkreślił, że wnioski trzeba złożyć do

30 czerwca, natomiast przejście na ryczałt wymaga złożenia oświadczenia w terminie od 1 do

31 sierpnia do powiatowego biura Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nie ma zagrożenia, że środki dla większych gospodarstw będą mniejsze, gdyż z budżetu

dokładamy do płatności uzupełniających 190 mln euro – dodał wiceminister Krzysztof

Ciecióra.


Podsekretarz stanu, przedstawiając szczegóły zmian w ekoschematach, zwrócił uwagę, że

opisane zmiany czekają na notyfikację ze strony Komisji Europejskiej.


Szczegóły na:  upraszczamy ekoschematy