Krzysztof Ciecióra

Kartka z kalendarza sejmowego

Kartka z kalendarza sejmowego

Kartka z kalendarza sejmowego

4 lipca br., w Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, wiceminister Krzysztof Ciecióra uczestniczył w dwóch

Komisjach Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W pierwszej przedstawił informacje na temat planowanych budów nowych ferm przemysłowych,

procesów wydawania pozwoleń, prowadzenia konsultacji społecznych, a także możliwego stwarzania

niebezpieczeństwa epizootycznego związanego z koncentracją hodowli na przykładzie gmin Drelów,

Sosnówka, Kodeń i Leśna Podlaska.

W kolejnej zaprezentował pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Planie

Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na najbliższe lata.