Krzysztof Ciecióra

Porozmawiajmy o Gminie Aleksandrów

Porozmawiajmy o Gminie Aleksandrów

Porozmawiajmy o Gminie Aleksandrów

W ramach akcji porozmawiajmy o gminie wiceminister Krzysztof Ciecióra spotkał się z mieszkańcami

Aleksandrowa. Podczas spotkania rozmawiano o perspektywach na nowy sezon oraz prognozach cen

zbóż czy hodowlach trzody chlewnej.

Minister dziękuje za merytoryczne rozmowy.