Ponad 25 mld euro na wsparcie polskiego rolnictwa

Ponad 25 mld euro na wsparcie polskiego rolnictwa

Podczas inaugurującego posiedzenia Komitetu Monitorującego Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 omówiliśmy 9 celów szczegółowych Wspólnej Polityki Rolnej oraz cel przekrojowy, jakim jest modernizacja sektora poprzez wspieranie i dzielenie się wiedzą, innowacjami, a także cyfryzacją w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz zachęcanie do ich wykorzystywania. Warto podkreślić, że środki na wsparcie polskiego rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich zaplanowane w PS WPR 2023-2027 wynoszą ponad 25 mld euro.
Nowe elementy Planu to m. in.:

  • silniejsze ukierunkowanie na klimat i środowisko
  • nowy sposób wdrażania WPR: sprawdzanie rezultatów zamiast zgodności z przepisami UE; I filar jako element Planu Strategicznego
  • zmiana tzw. zielonej architektury: wzajemna zgodność => warunkowość, płatności za zazielenienie – ekoschematy
  • nowe możliwości interwencji sektorowych
  • wzmocnienie roli postępu technologicznego i innowacyjności;
  • rosnąca waga doradztwa i nauki (AKIS).

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa zatwierdzony. Zakończyliśmy dwunastomiesięczny okres negocjacji z Komisją Europejską. Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa zatwierdzony w kwocie 732 mln euro. Pieniądze skierowane są do rybaków, akwakultury, Rybactwa Śródlądowego, przetwórców, organizacji czy zszarzeń.
Dziękuję całemu mojemu zespołowi odpowiedzialnemu za negocjacje.